MENU
Aula_close Layer 1

Klub

Èn skole - èn SFO                                                                                                                                                                                                           

Det er Skovbrynet skoles holdning at alle børn fra 0-3. klasse skal gå på SFO. SFO Skovbrynet er en fuldt integreret og implementeret del af indskolingen på Skovbrynet skole.
SFO Skovbrynet ligger i et selvstændigt hus op imod de grønne arealer i skolegården. SFOen har deres egne lokaler som bruges til undervisning når der er behov for det.
Alle SFO Skovbrynets lokaler er indrettet som årgangsrum hvor børnene fra samme klasseårgang er tilknyttet. Her er der en særlig tilknytning for dem og her har de deres primærpædagog. Alle SFOéns børn må være i alle rum og bruge de aktiviteter det enkelte rum byder på.
3.klasses rummet er dog for SFOéns største og de har nogle særlige privilegier.
SFOén har også et særligt spillerum, et kreativt værksted, et danserum samt et puderum og også kan bruges til bordtennisrum. Centrum i huset har vi vores fællesrum hvor børnene siger goddag og farvel til tovholderen og igennem tabulex. Det er også her vi tilbyder Cafe om eftermiddagen.
Pædagogerne igangsætter aktiviteter og motiverer målrettet det enkelte barn, eller udvalgte grupper af børn, til at benytte de rum og de aktiviteter, hvori den planlagte læring understøtter den ønskede udvikling.     
Èn skole og èn SFO, det betyder at når skolen har en digital profil har SFOen samme digitale profil, hvilket vil sige at de digitale medier, der bruges i skolen også bruges i SFOen.

Læring, leg og fællesskab                                                                             
Leg og læring er klassiske pædagogiske begreber – og der skal være plads til begge dele! Det er imidlertid ikke vanskeligt at skabe pladsen, da der per definition foregår bevidst eller ubevidst læring ved næsten enhver form for leg. Et hvert barn er enestående og udvikler sig i samspil med de fællesskaber, barnet indgår i. Børn kan ikke betragtes løsrevet fra deres omgivelser. Børn udvikler sig gennem relationer og samspil med forældre, familie, kammerater og andre voksne i skole, fritidstilbud og foreninger.
 
Pædagogerne på SFO Skovbrynet ved naturligvis godt, at det er deres faglighed og den måde de anvender den på, der sætter dem i stand til at skabe hverdagens læringsmiljøer for børnene i SFO-tiden. Derfor får begrebet ”Fri leg” forskellig betydning afhængig af om vi spørger pædagogen eller barnet. Barnet må hellere end gerne opleve fri leg, mens pædagogen med sin faglighed i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af de pædagogiske forløb, arbejder motiverende og målrettet med at understøtte fællesskabet og det enkelte barns udviklingsbehov. Der er jævnligt noget barnet ”skal” og på SFO Skovbrynet er pædagogerne eksperter nok til at motivere børnene så stærkt, på den medmenneskelige måde, at børnene det ikke bør opleve det som ”tvang”.
Skoletid og SFO-tid er forskellige størrelser, men på Skovbrynet skole arbejder vi til stadighed på at skabe større og større helhed og sammenhæng i dagens, ugens og årets forløb – uden på et tidspunkt at ende hvor der ingen forskel er!  
Mål og indholdsbeskrivelserne for SFO’er indgår i Gladsaxe kommunes skolepolitik. Se i øvrigt http://www.gladsaxe.dk og SFO Skovbrynets egen oversigt over mål og indholdsbeskrivelsernes projektperioder andetsteds på denne hjemmeside.

Åbningstider og telefon.

På skoledage har SFOén åben:

Morgenåbning fra kl. 7.00 til 7.50

Mandage – Torsdage: kl. 14 til 17.00

Fredage: kl. 14 – 16.30   

På skolefridage har SFOén åben:

Mandag til torsdag: kl. 7.00 til 17.00

Fredag: kl. 7.00 til 16.30

 

Telefon:

Fra klokken 7.50 til 14.00 er der ingen pædagoger at træffe, da SFOén er lukket.

I vores åbningstid kan SFO’en kontaktes ved at rette henvendelse til årgangenes telefonnumre. Dette gør sig gældende for korte eller akutte beskeder, og vi opfordrer jer også til at sende sms’er, så vi kan bruge så meget tid som muligt sammen med jeres børn. I ydertimerne anvendes 3. årgangs telefonnummer. Se venligst telefonnumrene nedenunder. 


TLF SFO:
0. årgang: 24928485
1. årgang: 24928883
2. årgang: 24929091
3. årgang: 20561885 

Faglig leder for SFO træffes på telefon 3957 6556 
For at styrke samarbejdet allerede fra starten ser vi gerne at alle børn i 0 kl. hentes dagligt. Helst af forældre eller andre voksne. Vi håber i øvrigt, at så mange børn fra 1-3 kl. hentes så ofte som muligt. Det medfører et godt gensidigt kendskab mellem forældre og lærer/pædagog, hvilket er til gavn for børnene.
Da vi i SFOen bruger Tabulex som kommunikation om fremmøde og gå hjemtider forventer vi at alle forældre tilmelder sig og bruger ”Tabulex SFO”
Det samme gælder for ”Forældreintra”

 

Lukkedage 2020:

Fredag den 1. maj

Fredag den 5. juni (grundlovsdag)

Fredag den 22. maj (Dagen efter Kristi Himmelfartsdag)

Mandag den 22. juli – fredag den 24. juli (lukkeuge 30)

Mandag den 28. - torsdag den 31. december (Mellem Jul og Nytår)

 

Lukkedage 2021:

Fredag den 14. maj (Dagen efter Kristi Himmelfartsdag)

Mandag den 26. juli – fredag den 30. juli (lukkeuge 30)

Mandag den 27. - fredag den 31. december (Mellem Jul og Nytår)

 

 

Pædagogen følger klassen

På SFO Skovbrynet er der 8 skolepædagoger, 3 specialpædagoger, 1-2 pædagogstuderende, 3-4 friske vikarer og en faglig leder for SFO. Desuden i perioder også medarbejdere i løntilskud, arbejdsprøvning eller praktik.
Skovbrynet skole er en tosporet skole, hvilket betyder at der typisk er to klasser på hvert klassetrin, en X klasse og en Y klasse.  Skolepædagogerne er tilknyttet klasser som primærpædagoger. Det tilstræbes at det er den samme pædagog følger klassen fra børnehaveklasse til 3. klasse. 2 af de 10 pædagoger er tilknyttet børnehaveklasserne år efter år og udgør, sammen med børnehaveklasselederen, et ekspertteam i skolestart. 
De 3 specialpædagoger er tilknyttet de yngste klasser på Kaninbjerget. Kaninbjerget er Skovbrynet skoles specialklassespor for børn med svære generelle indlæringsvanskeligheder. De 3 specialpædagoger har ligeledes skoletimer i specialklasserne. Om eftermiddagen udgør de to mindre SFO-grupper i egne lokaler og med specialpædagoger i hver gruppe. I hverdagens praksis har de to grupper tæt kontakt og er i SFO-tiden ofte blandet på kryds og tværs af de to klasser.
De pædagogstuderende har også skoletimer i tæt samabejde med vejlederen. Vikarerne løser opgaverne, der hvor der er behov.
Den faglige leder for SFO er en del af skolens samlede ledelse og har ikke faste timer med børnene. 

Sæt alle børn i bevægelse og Idrætspas
 
De voksne er rollemodeller. Derfor vil et øget fokus på bevægelse fra de voksnes side, som udgangspunkt skabe øget interesse for bevægelse hos alle børn. Det er derfor nødvendigt, at der ikke kun bliver talt om, hvor vigtigt det er at bevæge sig og få motion – men at ordene også bliver omsat til en form for fysisk aktivitet af både børn som voksne i SFOen. Omfang og intensitet er i den henseende ikke afgørende! Det handler om at finde og få aktiveret de børn, der ikke er bevægelsesaktive i SFO. De foreslåede indsatser overfor denne gruppe starter på det daglige, praktiske niveau. Det hører altså til den daglige pædagogiske indsats, at sætte børn i bevægelse.
 
Med udgangspunkt i kommunens folkeskoler er idrætspas et tilbud til børn fra 0. til 3. klasse. Det er et tilbud om en aktiv fritid i en af de mange idrætsforeninger, der er i Gladsaxe. Idrætspasset skal tilskynde børn til bevægelse og til at få et tilhørsforhold til foreningslivet. Derved får barnet også hjælp til at indgå i de fællesskaber, som det frivillige foreningsliv repræsenterer. Barnet skal kunne rummes i en forening uden særlige foranstaltninger. Idrætspasset giver mulighed for at få betalt kontingent, så barnet gratis kan deltage i foreningsaktiviteter i en aftalt periode. Der kan også være mulighed for betaling af egenbetaling i forbindelse med deltagelse i fx stævner og ture. Idrætspasset bevilges af SFO-lederen, så det på forhånd er givet, at barnet kan begynde i en idrætsforening. Barnet får et idrætspas for seks måneder ad gangen. Se Gladsaxe Kommunes hjemmeside for mere information:  http://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/kultur-_natur_og_fritid/tilskud_…
 
Boldhal, svømmehal, Natur og sejlklub
For blandt andet at støtte op om ”Sæt alle børn i bevægelse” benytter vi os af skolens boldhal, Bagsværd svømmehal og Natur og sejlklubben ved Bagsværd sø.
Særligt i vinterhalvåret benytter vi os af boldhallen og Bagsværd sømmehal  oftest onsdag og torsdag. Natur og sejlklubben benytter vi hele året, der er dog kun åben for sejllads med kano i sommerhalvåret.
 
Tabulex på SFO Skovbrynet
Når dit barn går på SFO skal du være tilmeldt Tabulex SFO. Tabulex er en del af ”Forældreintra”, som alle forældre på Skovbrynet skole skal være tilmeldt.
 
Al praktisk information mellem hjemmet og SFO Skovbrynet foregår via Tabulex. Det er et internetbaseret system, hvor I som forældre bruger computeren, smartphonen (apps til iPhone eller android) eller en iPad til at orientere SFO Skovbrynet om gå-hjem/hente tidspunkter, ferie, fridage, sygdom, tilmeldinger til forældrearrangementer og meget mere. I kan også sende SMS’er til systemet.
Børnene tjekker sig ind og ud via Touchscreens på SFO. Naturligvis siger de samtidig goddag og farvel til en pædagog af kød og blod. De kan også trykke sig ud på legepladsen, over i boldhallen eller ind til andre af de aktiviteter der er skabt ikoner for.
Pædagogerne på SFO Skovbrynet bruger , blandt andet,  Tabulex til at sende indbydelser til arrangementer, forældreinformation, tilmeldinger til aktiviteter og meget mere direkte hjem til jer.
 
Der er 3 helt store fordele ved Tabulex:
1.     Forældre har, døgnet rundt, let tilgængelig mulighed for at give praktiske beskeder til pædagogerne.
2.     Børnene lærer at påtage sig ansvar for at orientere om, hvor de er og hvor de går hen. Forældre kan endda følge med fra en computer, en smartphone eller en tablet.
3.     Pædagogerne får frigjort en masse tid til børnenes udvikling (Tid der ellers ville være gået med at tale i telefon).
 
Med Tabulex forventer SFO Skovbrynet at I:
Så vidt muligt indtaster faste hente/gå hjem tider i systemet for børn i 0., 1. og 2. klasse.
Forholder jer til om jeres barn i 3. kl. selv må bestemme hvornår det går hjem. I modsat fald indtaster I faste gå-hjemtider/hentetider i systemet.
Indtaster ændringer efter behov. Forældre til børn uden faste gå-hjem/hentetider bliver således nød til at ajourføre Tabulex dagligt.
Hvis I af den ene eller den anden grund oplever at Tabulex ikke fungerer, så er I velkomne til at kontakte souschef Preben Pausen, der gerne er behjælpelig.  Brug Forældreintra eller ring om formiddagen på 3957 6568.