MENU
Aula_close Layer 1

Ledelse

 

Ledelse og Sekretriat

Sekretariatet er åbent for personlig eller telefonisk henvendelse hverdage 8.00-14.00.
Skole nr.: 159 013
Tlf. lærerværelse: 3957 6560

 

Skoleledelse

Skoleleder
Signe Arnholt Haugaard 
Tlf. 3957 6565 (via skolens kontor)
E-mail: SIARHA@Gladsaxe.dk

Faglig leder (Klubben + 4.-9. klasse)
Amalie Kathrine Engberg 
Tlf. 3957 6565 (via skolens kontor)
E-mail: AMAENG@gladsaxe.dk

Faglig leder (Gruppeordningen + STU)
Marlene Dam Andersen
Tlf. 3957 6565 (via skolens kontor)
E-mail: MARAND@gladsaxe.dk  

Faglig leder (SFO+0.-3. klasse)
Thomas Højholdt Sandau
Tlf. 3957 6565 (via skolens kontor)
E-mail:   THHOSA@gladsaxe.dk

Administrativ leder
Shila Høeg
Tlf: 3957 6565 (via skolens kontor)
E-mail: SHIHOE@gladsaxe.dk
 
Sekretariat:
Skolesekretær
Anette Toft
Tlf: 3957 6565
E-mail: ANETOF@gladsaxe.dk

Skolesekretær
Inger Merete Alm
Tlf: 3957 6565
E-mail: INMEAL@gladsaxe.dk

IT
Dennis Ramsøe
Tlf: 3957 6565 (via skolens kontor)
E-mail: DENRAM@gladsaxe.dk

Teknisk servicepersonale

Johnni Larsen
Teknisk servicemedarbejder 
Tlf. 3957 6557
Mobil: 2027 8042
  
Træffetid: Alle hverdage 7.30-14.30
Skolebetjentene står for alt vedr. skolens lokaler, inventar og tekniske installationer.
Skal du bruge eller have adgang til skolens lokaler, kontaktes skolebetjentene.
Leje af kantine m.v. sker dog via sekretariatet.

UU-vejleder
For normalklasserne:
Kristine Krogh Jensen 
krmakr@gladsaxe.dk 
tlf. 4033 8597

Skolen har en Ungdoms- og Uddannelsesvejleder tilknyttet. Hun er vores ekspert her på skolen vedrørende videreuddannelse efter folkeskolens 9.kl.
Gennem ungdommens Uddannelsesvejledning UU-Nord er eleverne fra 6.-9. klasse i forbindelse med uddannelsesvejlederen som har kontor på skolen. Vejlederen træffes efter nærmere aftale og man kan altid ringe til ham eller sende ham en mail. 
Vejledningsaktiviterne består af;
Individuelle og kollektive samtaler med eleverne
Hjælp til at søge og anvende tilgængelige vejledningsinformationer
Udarbejdelse af uddannelsesbog og uddannelsesplan
Hjælp til valg af andet fremmedsprog i 6. Kl.
Hjælp i forbindelse med introduktionsbesøg/brobygningsforløb
Vejledning i forbindelse med valg af ungdomsuddannelse
At give den unge et kendskab til uddannelsessystemet
Kendskab til mulighederne på arbejdsmarkedet
 
Flere informationer via UU-Nords hjemmeside UU-Nord
 
Tale- hørekonsulenter
Louise Bøgelund Møller
Tale- hørekonsulent
Tlf. 2459 6765
Mail: loubog@gladsaxe.dk
Træffetid: Efter aftale

 

Tale- hørekonsulenterne er tilknyttet pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) i Gladsaxe Kommune.

SSP

SSP er et samarbejde mellem Skole, Socialvæsen og Politiet. 
Det kriminalpræventive arbejde er fyldt med stærke følelser og ofte store problemstillinger. Tanken er derfor at forene lærere, pædagoger, socialrådgivere og politibetjente i et samarbejde for at løse opgaverne i fællesskab. Det har allerede haft stor betydning for mange børn og unge, at man samarbejder om at løse problemerne.

 Find flere informationer på  SSP i Gladsaxe Kommune