MENU
Aula_close Layer 1

Sundhedsplejerske og skolepsykolog

Sundhedsplejerske

Sudi Mohsenzadeh
Tlf. 3957 6564
E-mail: sofsmo@gladsaxe.dk
Træffetid: mandag og onsdag

Skolesundhedsplejen omfatter alle elever fra børnehaveklassen til og med 9. klasse. I børnehaveklassen indbydes forældrene til at deltage, når sundhedsplejersken vejer, måler, syns- og høreprøver eleverne.
I 1. klasse bliver eleverne farvesynsprøvet, syns- og høreprøvet samt målt og vejet af sundhedsplejersken. Skolelægen foretager en helhedsundersøgelse af barnet og taler med forældrene om trivsel og levevaner.
I 9. klasse bliver eleverne syns- og høreprøvet, målt og vejet af sundhedsplejersken. Farvesanser efterprøves. Skolelægen foretager en helhedsundersøgelse af alle elever.
Alle elever har årlig kontakt med sundhedsplejen. Undersøgelser foretages efter behov, og sundhedsvejledning tilbydes på alle klassetrin.
Sundhedsplejersken deltager i alle klassetrinskonferencerne.

Skobrynet Skoles sundhedsplejerske er tilknyttet sundhedsplejen i Gladsaxe Kommune.

Skolepsykolog

Clara Storgaard Jespersen
Tlf. 20523343
E-mail: clajes@gladsaxe,dk
Træffetid: